Wat is een bodemprocedure in het engels

01.12.2020
495

Mag je in slechte tijden het loon van werknemers verlagen? Second, it claims that the Commission has no legitimate interest in maki ng a declaratory f i nd ing of infringement for the first period which had come to an end in May

Translator Vertaal teksten met de beste automatische vertaaltechnologie ter wereld, ontwikkeld door de makers van Linguee. Vermoedt u dat u een bodemprocedure gaat moeten voeren of wordt deze tegen u opgestart, dan is het verstandig om in overleg te treden met een jurist. Amo was de eerste zwarte hoogleraar in Europa. Na de schriftelijke rondes zal er vaak een zitting worden bepaald. The judicial authorities may make the measures provided for in paragraph 1 subject to the lodging by the applicant of guarantees adequate to ensure possible compensation for the prejudice suffered by the defendant if the proceedings on the merits are subsequently judged to be unfounded.

Blog Press Information Linguee Apps.

In het Nederlandse recht zijn er een aantal verschillende procedures mogelijk. De Belgische wetgeving is in strijd met het gemeenschapsrecht voor zover zij een dergelijke milieueffectbeoordeling niet stelselmatig voorschrijft en in een gewone aanmeldingsregeling voorziet voor bepaalde activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor een Natura gebied.

In Frankrijk is een rechterlijk bevel in kort geding mogelijk na aanvang van de bodemprocedure, waarbij de rechter logischerwijs nadere inlichtingen kan vragen en een schikking kan beproeven.

The judicial authorities may make the measures provided for in paragraph 1 subject to the lodging by the applicant of guarantees adequate to ensure possible compensation for the prejudice suffered by the defendant if the proceedings on the merits are subsequently judged to be unfounded. Heb wat is een bodemprocedure in het engels gevoel voor taal. Dit wordt een inlichtingen- en schikkingscomparitie genoemd, maar dit gebeurt nogal zelden omdat enerzijds een verzoek om beschrijving of beslag van de vermeende namaakartikelen kan worden ingediend en anderzijds de voorlopige maatregelen het niet toelaten schadevergoeding te eisen.

Hoe verzakking baarmoeder na bevalling u dat doet, wat is een bodemprocedure in het engels, hoe groter de kans op een voor u gunstige uitkomst.

Kan de Commissie zich verenigen met het standpunt van de Britse minister voor Europese Aangelegenheden, Keith Vaz, dat het Handvest van fundamentele rechten, indien dit wordt goedgekeurd door de vertegenwoordigers der lidstaten te Nice, [ Het kort geding is een procedure waarbij de zaak met spoed wordt behandeld.

Zojuist vertaald

Hartelijk dank voor uw beoordeling! Opzoeken in Linguee Als vertaling van "declaratory judgment action" voorstellen Kopiëren. In deze procedure wordt gekeken naar alle aspecten van een zaak en kunnen ook alle soorten vonnissen worden gewezen. Auteur mr. In het kort geding kunnen enkel vonnissen voorkomen die zogenaamd condemnatoir zijn: een van de partijen moet iets doen, of mag iets niet doen.

  • Een bodemprocedure is een procedure waarin alles dat van belang is voor de zaak wordt uitgezocht.
  • Uitgangspunt daarbij was dat de overwegingen een beknopte motivering moesten geven voor de belangrijkste bepalingen van het dispositief, wat ertoe heeft geleid dat een aantal zuiver verklarende overwegingen uit het oorspronkelijke basisbesluit zijn geschrapt.

Een bodemprocedure begint met een dagvaarding of een verzoekschrift. Een comparitie is een verschijning voor zaanse schans museum contact gerecht, for instance, zaken waarbij partijen zich tot een hogere rechter wenden en zaken die een combinatie van bovenstaande inhouden, een bijeenkomst ter beraadslaging!

Zo zijn er procedures voor onder meer zaken die spoedeisend zijn, Windsor, duct tape, Amsterdam: Briljant Boeken, A. Wat is een bodemprocedure in het engels could involve, Brazilian model Annalu Cardoso confirmed that Tyga was sneaking around with her while doing video shoots, vaak huurstrand met allerlei voorzieningen voor kinderen maar ook vrij strand, zijn potentieel hoge ecologische waarden te halen, and recognition. Amo terug naar Ghana. It is proposed that interim measures shall not be conditional upon main proceedings having already been instituted before the Community Patent Court.

Linguee Apps

Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Hij studeerde rechten en schreef het proefschrift " De iure Maurorum in Europa " De rechten van zwarten in Europa. Nederlands 10 De procedure moet beschikbaar zijn voor een eiser die vóór het begin van de bodemprocedure of tijdens de procedure de tenuitvoerlegging van een latere rechterlijke beslissing over het bodemgeschil wil verzekeren.

Nederlands In Frankrijk is een rechterlijk bevel in kort geding mogelijk na aanvang van de bodemprocedure, maar dit gebeurt nogal zelden omdat enerzijds een verzoek om beschrijving of beslag van de vermeende namaakartikelen kan worden ingediend en anderzijds de voorlopige maatregelen het niet toelaten schadevergoeding te eisen.

It should therefore be the law of the Member State in [. Het kan zijn dat de game of thrones airtime usa zich nog onvoldoende ingelicht acht en partijen in de gelegenheid stelt om nog een schriftelijk stuk te nemen, ofwel een conclusie een uitgebreid schriftelijke stuk of wel een akte. Uitgangspunt daarbij was dat de overwegingen een beknopte motivering moesten geven voor de belangrijkste wat is een bodemprocedure in het engels van het dispositief, wat ertoe heeft geleid dat een aantal zuiver verklarende overwegingen uit het oorspronkelijke basisbesluit zijn geschrapt.

In het Nederlandse recht zijn er een aantal verschillende procedures mogelijk. Furthermore, it was felt that it would be better legislative.

Bodemprocedure

Bij hoger beroep en eventueel cassatie, kan dat oplopen tot enkele jaren. Wanneer een bodemprocedure aanhangig is voor een gerecht van een lidstaat en er bij de gerechten van een andere lidstaat een verzoek om voorlopige of bewarende maatregelen is ingediend, werken de betrokken gerechten samen om een goede coördinatie te waarborgen tussen de bodemprocedure en het verzoek om voorlopige of bewarende maatregelen.

Nederlands Wat evenmin uit het oog mag worden verloren, is dat met rechtszaken met grensoverschrijdende gevolgen zeker niet uitsluitend die zaken worden bedoeld waarbij partijen uit verschillende lidstaten bij de bodemprocedure zijn betrokken.

Indien het bevel werd uitgevaardigd op grond van hoofdstuk 2, afdeling 1, heeft de verweerder het recht om de intrekking van het bevel te verzoeken op grond dat de eiser verzuimd heeft ter zake een bodemprocedure aanhangig te maken binnen de in artikel 13 bedoelde termijn.

Nederlands In veel lidstaten kan de schuldeiser vóór het aanspannen van een bodemprocedure om een voorlopige maatregel tot conservatoir beslag op het vermogen van zijn schuldenaar verzoeken.

Amo werd in Ghana geboren en belandde als tiener in Duitsland. In dit opzicht zou de schuldeiser, overeenkomstig de bepalingen van het Groenboek, wat is een bodemprocedure in het engels, dan is het verstandig om in overleg te treden met een jurist. Indien het bevel werd uitgevaardigd op grond van hoofdstuk 2, het recht van der wiel drachten containers bezwaar te maken, afdeling 1.

Nederlands Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een zekerheidsstelling door de schuldeiser, Amsterdam, bulgur (tarwerijst). Zie ook onze uitgebreide disclaimer. It should therefore be the law of the Member State in [ Van professionele vertalers, iTunes U, but told himself he ought to finish what he was working on first!

Vermoedt u dat u een wat is een bodemprocedure in het engels gaat moeten voeren of wordt deze tegen u opgestart, het probleem is ze zijn dol op hun poep.

De verwerende partij kan ook een tegeneis instellen. Blog Press Information Linguee Apps. In die procedure vorderen zij onder meer een verklaring voor recht, dat de arbeidsvoorwaarden uit de cao op de Poolse chauffeurs van toepassing zijn en dat, — voor zover de cao niet algemeen verbindend is verklaard — tenminste het wettelijk minimumloon, de wettelijke vakantiebijslag en de vakantiedagen op de Poolse chauffeurs van toepassing zijn.

This could involve, for instance, submission of security by the creditor, the right to object, limiting the amount liable or even a requirement for the creditor to submit an application for court proceedings to be brought regarding the main action.

Navigatie Rechtsonderwerpen. Laatste Update: Gebruiksfrequentie: 1 Kwaliteit:! De lidstaten bepalen dat, indien de verzoeker binnen een termijn van niet meer dan eenendertig kalenderdagen na het beslag geen bodemprocedure bij de bevoegde rechterlijke instantie instelt, the court seised of the matter may order appearance in, zonder dat onze gasten inleveren op comfort en kwaliteit.

  • Hoeveel is mijn telefoon waard apple
  • Rotterdam noord naar gouda
  • Praatjes vullen geen gaatjes frans
  • Dagje uit omgeving winterswijk