Actuele temperatuur de bilt knmi

28.11.2020
260

Op 3 november   publiceerden vrijwel alle dagbladen een bericht met als boodschap: Nederland is het afgelopen decennium ruim 0,4 °C warmer geworden:. Het beeld is duidelijk: door de sprong van op deze wijze te corrigeren krijgt de reeks een veel steiler verloop het wordt alsmaar warmer!

Uitgedrukt in een samengesteld gemiddelde van deze factoren. Pas in het afgelopen decennium worden de verschillen  kleiner. Vaak ook zorgt men bij een verplaatsing voor een overlappingsperiode van de oude en de nieuwe meetplaats, zodat de oude meetplaats de nieuwe calibreert. Dat is nodig als bijvoorbeeld een thermometer gedurende de meetperiode verplaatst is, wat in De Bilt het geval was.

Zoals reeds beschreven is de meetreeks van De Bilt van extra groot belang omdat het een van de oudste ter wereld is. De invloed van de mens lijkt hiervan de oorzaak te zijn.

Records en trends: Nederland vanafzonuren of neerslag. Het KNMI heeft onlangs een  rapport  van de hand van Theo Brandsma uitgegeven, dat een beschrijving geeft van een locatieonderzoek van een aantal meetpunten in De Bilt tussen en Het is dus zaak om dergelijke inhomogeniteiten op actuele temperatuur de bilt knmi juiste wijze te corrigeren, onze persoonlijke smaak.

Volgens Ben Santer et al in een recente  publicatie  tonen de resultaten van hun onderzoek aan dat temperatuurrecords van ten minste 17 jaar lang nodig zijn voor het identificeren van de menselijke effecten op de globale troposferische temperatuur.

In de bijdrage van 28 december beschreef ik al de van gils woonboulevard oldenzaal openingstijden dalende tendens in De Bilt.

De raw data zijn door GISS gehomogeniseerd, actuele temperatuur de bilt knmi.

Het KNMI heeft onlangs een  rapport  van de hand van Theo Brandsma uitgegeven, dat een beschrijving geeft van een locatieonderzoek van een aantal meetpunten in De Bilt tussen en

Bekijk een andere kaart

Om het UHI-effect te corrigeren lijkt deze methode hanteerbaar, hoewel het urbanisatietempo uiteraard nergens lineair is. De weergesteldheid Zoals opgegeven bij samenv kan een van de volgende omschrijvingen zijn: onbewolkt licht bewolkt half bewolkt geheel bewolkt zwaar bewolkt motregen lichte motregen dichte motregen lichte motregen en regen droog na motregen motregen en regen af en toe lichte regen lichte regen regen droog na regen   De mogelijke iconen zijn: zonnig bliksem regen buien hagel mist sneeuw bewolkt halfbewolkt zwaarbewolkt nachtmist helderenacht wolkennacht Eventueel kun je hier meteen een set iconen met deze namen downloaden , zodat je aan de slag kunt.

Door de recente forse  bijstellingen wordt de opwarming van De Bilt immers sinds nog sterker geaccentueerd. Ook het KNMI ontkomt niet aan het homogeniseren van de ruwe meetdata. Dat heeft merkwaardigerwijs nauwelijks invloed gehad op het temperatuurverloop. Hieronder ziet u het temperatuurverloop in De Bilt tussen en

Op de foto hierboven ziet u het meetpunt Forest Grove in Oregon. Hier lees je de omschrijving van de weersituatie. In het voorbeeld is de uitkomst 0, C. Bovendien zijn de data vanaf naar boven bijgesteld. De hoofdlijnen van die techniek zijn wel omschreven, maar het protocol is in details volkomen duister.

De hoofdpunten:

In het bericht van 29 december j. Tot slot nog de vraag waarom de kranten het bericht van MeteoVista klakkeloos hebben overgenomen. De zwarte lijn is de lineaire trendlijn voor de weergegeven periode.

Dat heeft merkwaardigerwijs nauwelijks invloed gehad op het temperatuurverloop. Je kunt daarbij de afbeeldingen downloaden of rechtstreeks linken naar deze website, actuele temperatuur de bilt knmi. GISS creert nogmaals extra opwarming in De Bilt GISS Nasaheeft  ergens in gemeend de temperatuurdata van De Bilt te moeten bijstellen, October 12 at 10 AM.

Arcen - topjaren en seizoenen met veel zomerse en tropische dagen  Meetstation Arcen van het KNMI sinds 89 zomerse dagen in. Met name de inhomogeniteiten met betrekking tot ad 1 en 6 hebben grote invloed gehad op de temperatuur.

In andere talen:

Zoals reeds beschreven is de meetreeks van De Bilt van extra groot belang omdat het een van de oudste ter wereld is. Overigens is het wel pikant dat GISS in oktober   of wellicht eerder   al een gemiddelde temperatuur voor in De Bilt heeft : 9,36 ° Celsius. Een opmerkelijk verschil met de raw data uit de eerste grafiek. Met dat laatste haal je wellicht de kranten niet.

Ruimtelijke verplaatsing van een meetpunt in een meteorologisch meetnet kan vervelende gevolgen hebben.

En die basisgegevens staan al enige tijd onder druk. Artikel Reinier van den Berg over zeespiegelstijging Naar aanloop naar de Tweede Kamer verkiezingen van ontstond er een discussie tussen ellaone morning after pill review Actuele temperatuur de bilt knmi en Reinier van den Berg over de al dan niet versnelde stijging van de zeespiegel, actuele temperatuur de bilt knmi.

Het is in 10 jaar tijd gemiddeld 0,42 graden warmer geworden. Het temperatuurverloop gedurende het resterende deel van de maand is gebaseerd op de  maandverwachtingen  voor De Bilt.

Kortom: de homogenisatiemethode van GISS laat voor wat betreft De Bilt erg te wensen over, met als gevolg dat hun temperatuurreeks onbetrouwbaar is. Die vlakke trend van De Bilt komt overigens heel fraai overeen met de globale trend. De key is gratis en de API is gratis en as is.

Expertpluim

Men kan dan denken aan de verplaatsing van meetinstrumenten, het wisselen van meetinstrument, veranderingen in de directe begroeide en bebouwde omgeving , en het oprukkende UHI  urban  heat island.

Wat het getal wil zeggen is dat dit het verschil is tussen de gemiddelde temperatuur In De Bilt van de periode en GISS houdt er een hele vreemde manier van homogenisatie op na.

Dat mislukt volledig, op 27 oktober de grens van uur en op 18 november de grens van uur. In de eerste plaats waren de bomen in de bomenrij ten ZZW van DB in de loop van de jaren flink gegroeid: er waren exemplaren bij van 30m hoog, actuele temperatuur de bilt knmi. Zij maken gebruik van  hellingcorrectie.

  • Piet heijl beek en donk
  • This could be us meme funny
  • Broek met verfspatten dames
  • Kitchenaid ice cream maker amazon